SQL Komutları

SELECT Listelemek istediğimiz alanlar sırası ile buraya yazılır adını AS ile değişitirebiliriz FROM Sorguda kullanılacak Tabloların...

Transaction

-------------TRANSACTION------------------ create table Hesaplar ( HesapID varchar(10), Bakiye decimal(9,2) ) --sonra bu alter table Hesaplar add...

View

--------------------------------- View ----------------------------- --Sanal Tablolardır. --(İndexed viewleri hariç kendi verileri yoktur.) --Raporlama...
Trigger – 2

Trigger – 2

--Ürün kaydı silinmesini engelleyecek ve dışarı silemessin yazdıracak trigger create trigger tg_UrunlerSilinmesin on Products instead of...
Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

--her çalışananın adını soyadını ve aldığı toplam sipariş saısını listeleyin select e.FirstName +' '+ e.LastName as Calisan, COUNT(OrderID)...
Cursor

Cursor

select * from sys.tables USE master; GO DECLARE @db varchar(60),@tablo varchar(60); PRINT '-------- Tüm Veritabanları ve Tabloları...
Trigger

Trigger

-----------------TRIGGER--------------------------- /* Trigger=>Tetikleyici dml for(after) instead of(yerine) dll */ -- Yeni bir...
Sayfa 2 / 6